Zásady ochrany osobných údajov

1. OCHRANA ÚDAJOV V SKRATKE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite naše webové stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených pod týmto textom.

ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Ich kontaktné údaje nájdete v právnom oznámení na tejto webovej stránke.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môže ísť napríklad o údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje sú automaticky zhromažďované našimi IT systémami, keď navštívite webové stránky. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu vášho správania.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom oznámení. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

ANALYTICKÉ NÁSTROJE A NÁSTROJE OD POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše správanie pri surfovaní sa dá štatisticky vyhodnotiť. Využívajú sa na to najmä súbory cookie a takzvané analytické programy. Analýza vášho správania pri surfovaní je vo všeobecnosti anonymná; správanie pri surfovaní nie je možné spätne vysledovať. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť tým, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie o tom nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach podania námietky vás budeme informovať v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

2. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY A POVINNÉ INFORMÁCIE

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

POZNÁMKA O ZODPOVEDNOM ORGÁNE

Prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je

ACP Germany GmbH & Co KG
Schaefergasse 1
D – 36433 Bad Salzungen

Telefón: +49 (0) 202 64778-66
Mobil: +49 (0) 175 43 43-521
E-mail: m.koch@acp-d.com

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries atď.).

ODVOLANIE VÁŠHO SÚHLASU SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí, ak nám pošlete neformálny e-mail. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ PRÍSLUŠNÉMU DOZORNÉMU ORGÁNU

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Príslušným dozorným orgánom pre otázky ochrany údajov je krajinský úradník pre ochranu údajov spolkovej krajiny, v ktorej má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na tomto odkaze: https: //www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

ŠIFROVANIE SSL ALEBO TLS

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že sa v riadku adresy prehliadača zmení adresa z “http://” na “https://” a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

INFORMÁCIE, BLOKOVANIE, VYMAZANIE

V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a v prípade potreby aj právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom oznámení.

3. ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV

Úradník pre ochranu údajov vyžadovaný zákonom

V našej spoločnosti sme vymenovali úradníka pre ochranu údajov.

LUTOP Data-Compliance GmbH
Marcel Paes
Heinrich-Held-Str. 33
45133 Essen

Telefón: +49 (0) 201 6158923
E-mail: datenschutz@huehoco.de

4. zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Cookies

Niektoré internetové stránky používajú tzv. cookies. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Súbory cookie sa používajú na to, aby boli naše webové stránky užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ukladajú sa v prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané súbory cookie relácie. Po skončení návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve našej webovej stránky.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú súbory cookie deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na realizáciu procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. 1 lit. f DSGVO uložené. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), tieto sú v týchto zásadách ochrany osobných údajov spracované samostatne.

Klicken Sie hier, um Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern.
Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú to:

 • Typ a verzia prehliadača
 • Použitý operačný systém
 • URL odkazovateľa
 • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
 • Čas požiadavky servera
 • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 lit. f GDPR, ktoré povoľuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Údaje zadané do kontaktného formulára sa preto spracúvajú výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí, ak nám pošlete neformálny e-mail. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré ste poskytli v kontaktnom formulári, budeme uchovávať dovtedy, kým nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel ich uchovávania (napr. po splnení vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia – najmä lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

5. analytické nástroje a reklama

Služba Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané “cookies”. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analyzovať vaše používanie webovej lokality. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality, ktoré generuje súbor cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Ukladanie súborov cookie služby Google Analytics sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 lit. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku a reklamu.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej lokalite sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. V dôsledku toho spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred jej odoslaním do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na analýzu vášho používania webovej lokality, na zostavovanie správ o činnosti webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookie a súvisiace s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) a aby spoločnosť Google tieto údaje spracovávala, a to tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Spracovanie údajov o objednávkach

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o poverení spracovaním údajov a pri používaní služby Google Analytics plne uplatňujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Demografické charakteristiky v službe Google Analytics

Táto webová stránka používa funkciu “demografické funkcie” služby Google Analytics. To umožňuje vytvárať prehľady, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov webu. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Google a z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Tieto údaje nemožno priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklám vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie vašich údajov službou Google Analytics, ako je opísané v časti “Námietka proti zhromažďovaniu údajov”.

MATOMO
 1. rozsah spracovania údajov
  Na našej webovej lokalite používame softvérový nástroj s otvoreným zdrojovým kódom Matomo na analýzu správania našich používateľov pri surfovaní. Pri prístupe na jednotlivé stránky našej webovej lokality sa ukladajú tieto údaje
  • 3 bajty IP adresy systému, z ktorého používateľ pristupuje
  • navštívená webová stránka
  • webová lokalita, z ktorej používateľ na webovú lokalitu vstúpil (referrer)
  • podstránky, na ktoré sa pristupuje z navštívenej webovej stránky
  • čas strávený na webovej lokalite
  • frekvencia prístupu na webovú stránku
  • Softvér beží výlučne na serveroch našej webovej stránky. Tieto údaje sa ukladajú len tam. Údaje sa neposkytujú tretím stranám. Softvér je nastavený tak, že adresy IP sa neukladajú celé, ale posledný bajt adresy IP je maskovaný (napr.: 192.168.100.xxx). Týmto spôsobom už nie je možné priradiť volajúcemu počítaču skrátenú IP adresu.

 2. právny základ
  Právnym základom pre spracovanie osobných údajov používateľov je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

 3. účel spracovania údajov
  Spracovanie týchto osobných údajov nám umožňuje analyzovať správanie našich používateľov pri surfovaní. Analýzou získaných údajov dokážeme zostaviť informácie o používaní jednotlivých komponentov našej webovej stránky. To nám pomáha neustále zlepšovať našu webovú lokalitu a jej užívateľskú prívetivosť. Tieto účely zároveň predstavujú náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Anonymizáciou IP adresy sa dostatočne zohľadňuje záujem používateľov na ochrane ich osobných údajov.

 4. Možnosť vzniesť námietku a odstrániť údaje
  Našim používateľom ponúkame možnosť odmietnuť proces analýzy na našej webovej stránke. Ak to chcete urobiť, musíte nasledovať príslušný odkaz. Tým sa vo vašom systéme nastaví súbor cookie, ktorý nášmu systému signalizuje, aby neukladal údaje používateľa. Ak medzitým vymažete príslušný súbor cookie z vlastného systému, musíte súbor cookie na odhlásenie nastaviť znova.
  Ďalšie informácie o nastaveniach ochrany osobných údajov softvéru Matomo nájdete pod nasledujúcim odkazom: https://matomo.org/docs/privacy/.

Máte možnosť zabrániť analyzovaniu a prepájaniu aktivít, ktoré tu vykonáte. Vďaka tomu síce ochránite vaše súkromie, no zároveň zabránite prevádzkovateľovi v tom, aby sa poučil z vašich aktivít a aby mohol zlepšovať ovládateľnosť pre vás a ďalších používateľov.