Odtlačok

INFORMÁCIE PODĽA § 5 TMG

ACP Germany GmbH & Co KG
Schaefergasse 1
D – 36433 Bad Salzungen

Obchodný register: HRA 301509
Registrový súd: Registrový súd Jena
Daňové číslo: 155/150/03603

Zastúpený osobne zodpovedným partnerom:
ACP Germany GmbH & Co KG
Schaefergasse 1
D – 36433 Bad Salzungen

Výkonný riaditeľ:
Michael Koch

Kontaktujte nás

Telefón: +49 (0) 202 64778-66
Mobil: +49 (0) 175 43 43-521
E-mail: m.koch@acp-d.com

Identifikačné číslo pre daň z predaja

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa § 27a zákona o dani z pridanej hodnoty:
DE813527014

Realizácia

Koncepciu, dizajn a realizáciu tejto webovej stránky uskutočnili:
PixelProduction, agentúra pre koncepčnú komunikáciu vo Wuppertale.

Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Našu e-mailovú adresu nájdete v právnom oznámení vyššie.
Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme povinní podľa § 7 ods. 1 TMG za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od okamihu, keď sa dozviete o konkrétnom porušení. Hneď ako sa o takomto porušení dozvieme, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. V čase prepojenia boli prepojené stránky skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný.
Permanentné monitorovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je rozumné bez konkrétnych dôkazov o porušení. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení právnych predpisov, okamžite takéto odkazy odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Reprodukcia, úprava, šírenie a akýkoľvek druh použitia mimo rámca autorského práva si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Preberanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.
Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Takto je označený najmä obsah tretích strán. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení právnych predpisov, takýto obsah okamžite odstránime.