Dodávame

Certifikovaná kvalita

Naše certifikáty

kvalita

Naša skupina ACP sa neustále snaží zaujať vedúce postavenie na svojich trhoch a byť priekopníkom v oblasti technických inovácií, kvality a ochrany životného prostredia.

Aby sme si tento vysoký štandard udržali aj v dlhodobom horizonte, neustále zlepšujeme a vyvíjame všetky naše výrobky. Flexibilne a rýchlo sa prispôsobujú neustále sa meniacim potrebám a aplikáciám našich zákazníkov a trhu.

Certifikácie nám pomáhajú neustále kontrolovať naše vlastné obchodné procesy a zosúlaďovať ich s referenčnými hodnotami osvedčených postupov.

Zlepšiť sa môžeme len prostredníctvom zmeny.